Terma dan syarat

Selamat datang ke laman web kami. Jika anda terus melayari dan menggunakan laman web ini, anda bersetuju untuk mematuhi dan terikat dengan terma dan syarat penggunaan berikut, yang bersama-sama dengan dasar privasi kami mengawal hubungan Galleon Systems dengan anda berhubung dengan laman web ini.

Sekiranya anda tidak bersetuju dengan mana-mana bahagian terma dan syarat ini, jangan gunakan laman web kami.

Istilah ' Galleon Systems ' atau 'us' atau 'we' merujuk kepada pemilik laman web yang pejabat berdaftarnya ialah Galleon Systems Ltd , Fortnum Close, Kitts Green, Birmingham. B33 0LG dan nombor pendaftaran syarikat adalah 2860506. Istilah 'anda' merujuk kepada pengguna atau penonton laman web kami. Penggunaan laman web ini adalah tertakluk kepada terma penggunaan berikut:

Sekiranya anda mempunyai sebarang soalan mengenai ini sila hubungi kami.

Sila juga merujuk kepada dasar privasi kami .

Anda juga boleh mencari terma dan syarat produk syarikat kami di sini.